Sağa Dayalı Resim


Bu naciz eserimi müezzinlerin piri Hz. Bilâl-i Habeşî’nin makamına uzun yıllar fahri hizmet ederek, örnek bir mescit örnek bir ziyaret haline getiren Mehmet Nuri EMİNOĞLU ve İzzettin ETİ’ye ithaf ediyorum…