FERAHİM ŞALVUZ
Sağa Dayalı Resim
Tarsus Grup Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yaşar Beyle Müdafa-i Hukuk cemiyeti arasında çıkan anlaşmazlık yüzünden Yaşar Bey’in istifası üzere yerine birinin atanması gerektiğinden Tümen Komutanı (kaymakam) Yarbay Şemsettin Bey, İsmail Ferahim Şalvuz’un atanmasının uygun olduğunu söyledi. İsmail Ferahim Şalvuz, sınıfında çalışmayı daha fazla sevdiğini söylediyse de fayda etmedi. Yarbay Şemsettin sen yapacaksın diyerek 15/6/1920 de atama emrini yazdırdı. Atamanın yapılmasının ertesi günü Yarbay Şemsettin ile birlikte Tarsus Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin merkezi olan Karatiken’e gidildi.Heyetle yapılan görüşmeden sonra Tarsus grubunun merkezi olan Melemez köyüne giderek 16/7/1920 tarihinde emir ve komutayı ele aldı. İsmail Ferahim Şalvuz komutanlığında bütün müfrezeler; çeşitli zamanlarda Fransız kuvvetlerine Tarsus da bulunan düşman üzerine geceli gündüzlü baskınlar yapıyor, düşmadan silah, cephane çadır vb. araç gereç yağmaladıkları gibi tek tük esir de alıyor, böylece Fransız kuvvetlerinin morallerini bozmaya çalışıyorlardı… Kurtuluş Savaşında Adana Cephesinin Tarsus Grubu ve Merkez Mıntıkasıyla Sol Kısım Mıntıkası Komutanlıklarında bulunan İsmail Ferahim Şalvuz’un hal durumunu kendi anlatmaktadır.-“Birinci Dünya Savaş Mütakeresi günlerinde Konya’da, 41.Tümen Topçu Alayının 1.Tabur Komutanı iken annemin ölümü sebebiyle izinli olarak İStanbulda bulunuyordum. İtilaf hükümetleri anlaşarak İstnabul’u işgal ettiklerinde, gerek İngilizlerin, gerekse Fransızların; Türk ordusundaki emir ve komuta kurulundaki bazı subay arkadaşlarımızla, vatanımızın gözbebeği askerlerimize karşı reva gördükleri hakareti ve hiçbir zaman Türk milletinin kalbinden silinmeyecek olan mezalimi gözlerimle gördüğümden, hazmedemediğimden bu mezalimi görmemek için ailemi İstanbul’a bırakarak derhal Konya da bulunan birliğime dönmüştüm. Fransızların Toros dağlarına kadar Pozantı, Tekir işgalleri üzerine ve de Adana Tarsus Mersin mevkilerinde Fransız kuvvetlerinin bilgi toplamaya başlamış olması ve Kuvayi Milliyeyi rahatsız edici baskılarından sağlamlaştırma kararı verilmişti. Hasan Akıncı(Kara Afet) ile birlikte görüşmelerde bulunarak çalışmalara başlamıştık… Milli mücadele de kendi istekleri ile çalışan kahramanlık gösteren Türkler, bu milli savaşta “Bizde şunu yaptık” demeyi asla hatırlarına bile getirmedikleri gibi gurur bile yapmamışlardır” demiştir. Milli Mücadelenin sona ermesinden sonra yapılan ilk kurtuluş bayramı töreninde ise nutkuna şöyle başlamıştır “ Ne mutlu; vatanını düşman işgalinden kurtarmak için silahıyla iki cephede de yiğitlik göstermiş olan Çukurova’nın asıl ve necip kahraman evlatlarına…” Adana ve havalisinin tamamen kurtulmasından sonra Mersin Mıntıka Komutanlığından ayrıldı. Milli Savunma Bakanlığının emriyle Afyon Karahisar Esirler Garnizon Komutanlığına atandı. Kurtuluşu savaşında Çukurova çevresinde özellikle Tarsus Cephesinde, Tarsus ve Mersinli kahramanlar arasında Tarsuslular İsmail Ferahim Şalvuz’un “karınca kaderince kahramanlığa beni de layık görmüşler” diye yaptığı hizmetini de fahri hemşerilik takdirnamesi vererek ölümsüzleştirmişler bununla da kalmayarak adını Tarsus’un mahallelerinden birisine vermişlerdir. İsmail Ferahim Şalvuz; 84 yıl önce kaleme alarak 68 yıl önce yayımladığı Milli Mücadele ruhuyla donanmış “ Kurtuluş Savaşında Kahraman Çukurovalılar” hatıra eseri mevcuttur. (Halil Atılgan tarafından 2002 yılında tekrar düzenleme ile basılmıştır)