ÖMER NAZMİ ÇİFTCİ
Sağa Dayalı Resim

        1892 yılında Tarsus’un Sarıibraimli köyünde doğdu. Hacı Çiftciler ailesinden Hasan Ağa’nın oğludur. İlk ve ortaöğrenimini Mersin’de yaptı. 1910 yılında kaydolduğu Adana Darül Muallimin (Erkek Öğretmen Okulu)’den 1913 yılında mezun oldu.İlk olarak Saimbeyli’nin Hügetçe köyüne iki ay sonra ise Saimbeyli merkez ilkokuluna öğretmen olarak atandı. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla askerlik hizmetine çağrıldı. 8 Şubat 1914 tarihinde İstanbul’da Halıcıoğlu İhtiyat Zabitleri Talimgahı(Yedek Subay Okulu)’nda askerliğe başladı. 1915 de atış öğretmeni olarak Kartal’daki Depo Talimgahına ataması yapıldı. 1918 yılında terhis olan Ömer Nazmi Çiftci memleketi’ne döndü. İşgal altında olduğunu görünce Sarıibrahimli köyünde kurtuluş mücadelesine hazırlanmaya başladı. 1 Nisan 1920 tarihinde Kuvayi Milliye Tarsus Grubu emrinde kurulan öğretmen yedeksubay Veli Haşim’in kurduğu Tozkoporan Müfrezesinde bölük komutanı olarak göreve başladı. Göreve başlar başlamaz Yakaköy etrafındaki Fransızlar’a bağlı jandarma karakolunu basarak jandarmaları teslim aldı, karakolu tahrip etti. Tarsus grubunda yapılan birçok savaşa Tozkoparan Müfrezesi ile birlikte katıldı. İsmail Ferahim Şalvuz’un da katıldı Bağlar Savaşına da bir fiil katıldı ve Müfreze komutanlığı yaptı. Kozanlı Mustafa Nail’in şehit düşmesiyle Demirbaş Müfrezesi komutanlığına yedek üsteğmen Ömer Nazmi Çiftci getirildi. Demirbaş müfrezesi bölgenin kurtuluşunda büyük yararlılık gösterdi. Kuvayi Milliyenin Nizamiye Birlikleri haline getirilmesi ile birlikte Tarsus Grubu Müfrezeleri 14.Tümen 25 ve 26. Alay haline getirildiğinde Ömer Nazmi de 14.Tümen 26.Alay 3 Tabur 11.Bölük komutanlığına atanmıştır. 26 Ağustos 1922 de büyük Taarruz’un başlamasıyla görev verildiğinde taarruza geçti. 30 Ağustos 1922 günü tan yeri ağarırken tekrar saldırı başladı. 31 Ağustos 1922’de Atatürk’ün “ordular ilk hedefiniz Akdeniz” emriyle düşman takip edildi, fakat düşmanın Uşak şehrini yakmasına mani olunamadı. Ömer Nazmi’nin hücum taburu 3.bölüğüyle Menemen’ kadar ilerledi. Yunan askerlerinin bıraktığı 900 koyuna el koydu. Burada Yunanlılar ile yapılan savaş son bulunca Ömer Nazmi tekrar memleketine döndü. Başkomutanlık Meydan Savaşında gösterdiği yaralılıktan dolayı, TBMM takdirnamesi ve İstiklal Madalyası ile taltif olundu. Şeyh Sait İsyanı ile tekrar askere çağrıldı. İsyanın bastırılmasında da görev aldı. 1926 yılında öğretmenlik mesleğine geri dönerek Sarı İbrahimli, Burhan köyü, Alibeyli, ve İsmet Paşa İlkokulunda görev yaparak 1944 yılında emekli olmuştur. Emekli olduktan sonra bahçecilik işinde örnek olmuştur ve Kuvayi Milliye Mücahit ve Gaziler Cemiyeti Mersin ve Tarsus Şubelerinde görev de bulunmuştur. Kurtuluş Savaşında İçel Tarihi’ni yazma komitesinde bulunan sekiz kişiden birisidir. Ömer Nazmi Çiftci, Emine hanımla evlenmiş olup, Enver, Nizamettin, Münevver adlı üç çocuğa sahiptir.1976 yılının Nisan ayında Mersinde ölmüştür. Sarı İbrahimli köyünde toprağa verilmiştir.