EMİN POLAT
Sağa Dayalı Resim

        1890 yılında Polatlı köyünde doğdu. Babası Halil Ağa’dır. Birinci Dünya Savaşında çavuş rütbesi ile Çanakkale’de savaştı. Ateşkes anlaşması imzalanıncaya kadar elinden silahını bırakmadı. Harpten sonra köyüne döndü.Adana ve çevresi Fransızlar tarafından işgal edildi. Kısa sürede Ermeniler saldırılara başladılar. Gelen haberler üzerine Emin Polat’ın babası Halil Ağa, oğlunu ve köylüleri bir araya toplanarak “Ne duruyorsunuz? Neden mücadeleye başlamıyorsunuz?Korkuyorsanız başınıza kadınlar gibi yazma takıp gezin” dedi ve mücadeleye çağırdı. Kısa süre sonra çete oluşturuldu. Emin Ağa, çetenin komutanı oldu. İlk günlerde köylere baskınlar düzenleyerek yağma, tala ve soygunlar gerçekleştiren Ermenilerin üzerlerine gittiler. Birkaç Ermeniyi öldürmelerinin üzerine namları her tarafa duyuldu. Ermenilerin zayiatları çoğaldığı için Ermeniler çekilmeye başladılar. Emin Polat; askerlikte tecrübeli, dürüst, ahlaklı, memleketini çok seven, gerilla harbinin bütün inceliklerini bilen, savaş ve akınlara daima üstünlüğünü elden bırakmayan bir genç olan Emin Polat, 34 yaşında az konuşan fakat çok yararlılık gösteren bir zattır. Emin Ağa(Babası Halil Ağa’dan ötürü Emin Polat’da Emin Ağa diye anılmaktaydı), Sinan Tekelioğlu ile birlikte Milli Mücadeleyi ilk başlatanlar arasındadır. Kurtuluş Savaşının bütün savaşlarına katılmıştır. Torosların düşman işgalinden kurtulmasında, özellikle Tarsus Cephesinden kazanılan zaferlerde, Yüreğir ova savaşlarında üstün hizmetlerde bulundu. Kavaklıhan zaferinden sonra, üsteğmen oldu. Daha sonra müfreze ve tabur komutanlıklarında gösterdiği başarı ile yüzbaşılığa yükseldi. Emin Polat ve babası Halil Ağa, Çukurova Kurtuluş Savaşı’nın unutulmaz iki kahramanıdır. Hem cephede hem de Müdafa-i Hukuk Cemiyetinde görev almış insanlardır. Baba oğlun cesaret ve mücadelesi Kuvayi Milliyeciler tarafından yıllardır anlatılmaktadır. Çukurova’nın kurtuluşundan sonra Tabur komutanı olarak, Adana Milis kuvvetleriyle, Batı Cephesinde de hizmet gördü. Kurtuluştan sonra, İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Tarsus’ta yaşamaya devam eden, Emin Ağa, ufak bir ticaretle hayatını idame ettirdi. 1957 yılında Tarsus’ta vefat etti. Kabri şehir mezarlığının girişinde Kuvayi Milliyeciler Kabristanlığındadır.