HASAN AKINCI
Sağa Dayalı Resim

        Hasan Akıncı 1892(1308) yılında Tarsus’un Müftü Mahallesinde doğdu. İlk ve Orta(rüştiye) öğrenimini Tarsus’ta tamamladı. 1910 yılında Adana Erkek Öğretmen Okulu’na kaydoldu. 1913 yılında pekiyi derece ile mezun oldu. Antakya’nın Hassa İlçesi Akbez köyü ilkokulu Başöğretmenliğine atandı. Birinci Dünya Savaşının başlamasıyla ilan edilen seferberlik üzerine 1914 yılında askere çağrıldı. Kozan ve Maraş’tan 125 arkadaşıyla Talimgaha katılmak üzere Halep’e gönderildi. Daha sonra burada talimgahın olmadığı anlaşılınca İstanbul Halıcıoğlu İhtiyat Zabitleri Talimgahı(yedek subay okulu)’na 14 Aralık 1914 de nakledildi. Talimgah süresinin bitiminde, Süvari Alayı’nın ikinci bölük, üçüncü takım komutanlığı’na atandı. 1 Aralık 1915 de asteğmenliğe, 1 Haziran 1916 da teğmenliğe terfi etti. GAzze savaşının kazanılmasında etkili oldu. 26-30 Mart 1918 de Şeria Vadisinde iken Mendep Geçidindeki düşman mevzilerine atlı olarak yapılan taarruzda yaralandı. Tedavisi mümkün olmadığından Şam’da hükümet tarafından işgal edilen Fransız hastanesine kaldırıldı.Yapılan ameliyata hayatı kurtarıldı.

Mondros Mütarekesinin uygulanmaya başlamasından sonra, boynunda bulunan kurşundan dolayı da rahatsız olan Yedeksubay Hasan Akıncı terhisini istedi.12. Kolordu Komutanı Fahrettin Altay Bey’in bütün terhis olacakları toplayarak asıl mücadele bundan sonra, isteklilerin Jandarma ve Polis teşkilatında görev alabilmesi için müracaat etmeleri doğrultusunda Hasan Akıncı dilekçe verdi. 31 Aralık 1918 de terhis edilerek Tarsus’a döndü Jandarmaya nakil dilekçesi kabul edildi. Fransızlar Adana’yı işgal ettiğinde Hasan Akıncı da Jandarma Takım Komutanlığı yapmaktaydı. Fransız ve Ermenilerin taşkınlıklarına karşı en iyisini yapmaya çalışıyordu. Terhis edilen Yüzbaşı Mustafa’nın memleketine giderken Pozantı’da trenden indirilerek bir Ermeni askeri tarafından öldürülmesi üzerine, çıkan kargaşayı bastırmak için Pozantı’ya atandı.

Hasan Akıncı, Sinan Tekelioğlu ve ileri gelen Kuvayi Milliyecilerle bir toplantı yaparak silah ve cephane miktarı, yapılması gereken tertibat ve diğer yapılacak işler hakkında bilgiler sundu. Alınan kararlar doğrultusunda 6-7 Nisan 1919 da HAcıkırı, Durak ve Belemedik zaptedildi. Belemedik’te Pozantı da bulunan Tabur Komutanı Binbaşı Mesnil’in eşi Bayan Mesnil de olmak üzere birçok kişi esir alındı. 9 Nisan 1920 de Merkez Komutanlığı ve Kaymakam Vekilliğine atandı. Bu tarihten itibaren “Kara Afet” takma adını kullanmaya başladı.

Karaisalı Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Hasan Akıncı ÇAmalan Jandarma Takım Komutanı Hafız Mehmet Tevfik’den, telemetre taşıyan bir Fransız erin yakalandığını, Kumdere köyünden Veli (Kumcu) isimli şahısdan alınan habere göre de Pozantıdaki düşmanın huruç hareketi yaparak Karbogazı’nda dere içinden çok sarp patikayı takip ederek, rastladıkları şahısları da yanlarına almak suretiyle Gözne bucağı üzerine gitmekte olduklarını, çevre köylerdeki halkın korkarak bucak merkezine gelmek için yola koyuldukları haberini aldı. Durumu cephe komutanlığına ileten Hasan Akıncı’ya şu emir verildi. “Pozantı cephesini yaran düşmanın tevkifi ile imhası maksadıyla tahrik edilen bilumum kuvanın kumandılığını deruhte ederek düşmanın Çamala’dan Tarsus’a doğru ilerlemesine mani olunuz” (Sinan Tekelioğlu) bu emiri alır almaz 40 kişilik müfrezesi için yemek ve yiyecek teminini sağladıktan sonra Karabomba adını verdiği müfreziyle Çamalan’a geldi ve orada bilgiler aldı. Aldığı raporda düşmanın geceyi Karboğazında geçirmeye mecbur edildiği bildirildi. Karboğazı Savaşında Mesnil Taburunu esir aldı. Binbaşı Mesnil ve askerileri gözleri yaşlı silahlarını mülli kuvvetlere teslim ettiler…

1 Aralık 1921 de hükümet meydanını tamamen dolduran halkın önünde Fransız bayrağı indirildi. Hasan Akıncı’nın komutanlığında bir manga askerin selamıyla alkışlar arasında Türk bayrağı çekildi. Kurtuluştan sonra jandarmadaki görevine devam eden Üsteğmen Hasan Akıncı 7.12.1925’te yüzbaşılığa, 30.08.1935’te binbaşılığa, 30.08.1942’de yarbaylığa, 30.08.1946’da albaylığa terfi etti. Eskişehir Jandarma Müfettişliğinden 14 Temmuz 1950 de emekliye ayrıldı.1970 de “Çukurova Kurtuluş Savaşı Tarihi” derleme komisyonu üyeliğinde bulundu. Kurtuluş Savaşında İçel Tarihini Yazma Komitesinde görev aldı. 29 Ekim 1970 de Mersin’de vefat etmiştir. İstiklal Savaşındaki üstün hizmetlerinden dolayı İstiklal Madalyası ile taltif edilmiştir… Hasan Akıncı’nın İstiklal Savaşında göstermiş olduğu başarıları ve yine eğitim adına yaptığı başarıları satırlara sığdırmak biraz zordur… Merhum Kara Afet Hasan Akıncı’nın adının da bulunduğu Karboğazı Anıtını yaptırarak Gülek Belediye başkanı M.Tekin Çelik, ziyaretçilerin onun ve müfrezesinin adını yaşatarak bu cennet vatan için çalışan Türklerimizi rahmetle anmamıza sebep olmaktadır.